Keaton Halley (God’s restA problem for theistic evolution)

Podľa Písma dokončil Boh stvorenie celého vesmíru za šesť dní a na siedmy odpočíval. Teistickí evolucionisti však trvajú na tom, že Boh stvoril galaxie, planéty a všetko živé prostredníctvom prírodných procesov, s využitím tých istých fyzikálnych zákonov, ktoré vládnu vesmíru dnes.

Ale ak majú prírodné zákony takú tvorivú moc a svet sa naďalej pod ich vplyvom vyvíja, je potom stvorenie naozaj dokončené? Teistickí evolucionisti stoja pred dilemou.

Článok s textom v plnom znení sa nachádza na adrese

Boží odpočinok – problém teistickej evolúcie

Pôvodný článok (v angličtine) „Keaton Halley: God’s rest—A problem for theistic evolution“ sa nachádza na web stránke spoločnosti Creation Ministries International (CMI) na adrese http://creation.com/gods-rest. Preložené a uverejnené so súhlasom CMI. Do slovenčiny preložil Peter Fraňo (Solas o. z.).

Linky na súvisiace články:

Teistická evolúcia a jej biblická kritika

Teistická evolúcia a nová teológia

Značky: , ,

Pridaj komentár

*


8 + 9 =