Ako dlho trvali dni v stvoriteľskom týždni: 24 hodín, alebo to boli dlhé časové obdobia? Dá sa to s istotou zistiť zo slov, ktoré sú použité v Genezis 1?

Russell Grigg, autor článku How long were the days of Genesis 1?, rozoberá rôzne hebrejské výrazy pre vyjadrenie času a rôzne dlhých časových úsekov.

Ďalej porovnáva, ako sú rôzne slovné spojenia pre vyjadrenie času použité na iných miestach v Biblii a porovnáva ich so slovami použitými v prvej knihe Biblie. Prichádza k záveru, že zámer autora Biblie výberom špecifických slov v Genezis 1 je jednoznačný…

Pôvodný článok “Russell Grigg: How long were the days of Genesis 1?” sa nachádza na adrese http://creation.com/how-long-were-the-days-of-genesis-1

Jeho slovenský preklad Ako dlho trvali dni v Genezis 1? sa nachádza na adrese

http://casopis.solas.sk/vyucovanie/ako-dlho-trvali-dni-v-genezis-1

Značky:

Pridaj komentár

*


+ 6 = 9