Pre zástancov stvorenia a histórie vesmíru na základe priameho (doslovného) chápania knihy Genezis a biblických rodokmeňov sa stvorenie planéty Zem, celého vesmíru, a všetkého života udialo v stvoriteľskom týždni približne 4000 rokov pred Kristom (pred našim letopočtom). V takomto chápaní je potrebné nájsť odpoveď na otázku, ako mohlo pricestovať svetlo z hviezd a galaxií vzdialených niekoľko miliárd svetelných rokov tak, aby sme tieto hviezdy mohli pozorovať nielen my dnes, ale aj Abrahám alebo Adam hneď po tom, ako bol stvorený. Jednu z fyzikálne možných odpovedí ponúka austrálsky experimentálny fyzik a kozmológ, Prof. Dr. John Hartnett, vo svojej knihe „Svetlo hviezd, čas a nová fyzika“ („Starlight, Time, and the New Physics“, Creation Book Publishers, 2007).

V 90-tych rokoch minulého storočia zovšeobecnil izraelský teoretický fyzik Moshe Carmeli Einsteinovu teóriu relativity (špeciálnu aj všeobecnú relativitu) na teóriu kozmologickej relativity. Táto „nová fyzika“ bola úspešná v tom, že predpovedala zrýchľujúce sa rozpínanie vesmírneho priestoru dva roky pred tým, ako bola táto akcelerujúca expanzia v astronómii experimentálne potvrdená. Carmeliho kozmologická relativita si vyžaduje izotropný (sféricky symetrický) vesmír, nie nevyhnutne homogénny a nekonečný bez stredu a okraja. John Hartnett s Carmelim spolupracoval a neskôr jeho teóriu rozvinul. Publikoval viaceré vedecké práce, v ktorých ukázal schopnosť tejto novej fyziky vyriešiť viaceré problémy v astronómii či astrofyzike bez odvolania sa na tmavú hmotu či tmavú energiu.

Carmeli-Hartnettova kozmológia, uplatnená na konečný sféricky symetrický vesmír so stredom, prináša aj odpoveď na riešenie problému, ako mohlo stihnúť priletieť na Zem svetlo z hviezd vzdialených miliardy svetelných rokov vo vesmíre, ktorý má vek len približne 6000 rokov. Riešenie predstavuje relativistická dilatácia času v kozmologickej relativite.

Tento kozmologický model Prof. Hartnett prezentoval osobne aj na konferencii Stvorenie a súčasná veda v Žiline v auguste 2010. Knihu, v anglickom jazyku, si môžete zakúpiť vo vydavateľstve Ordo Salutis (www.ordo.sk, 0944 175088). Prednášky Prof. J. Hartnetta vo forme článkov budú uverejnené v 3 . mimoriadnom čísle časopisu Solas, máj 2011 a zverejnené aj na web stránke casopis.solas.sk .

Značky: , , , ,

Pridaj komentár

*


2 − = 1