Austrálsky astrofyzik a experimentálny fyzik John Hartnett, zástanca stvorenia podľa biblického zjavenia, uvádza vo svojom článku na webe CMI, ako sa v astrofyzike zavádzajú pojmy ako temná hmota, temná energia, dokonca temné fotóny, pričom tieto entity nikdy neboli experimentálne pozorované či potvrdené – dôvodom ich zavedenia ako hypotetických entít nie je nič iné ako zachrániť hypotézu vzniku vesmíru vo Veľkom tresku, ktorá by bola inak vedecky neudržateľná.Temná hmota sa usudzuje, odvodzuje od jej údajných gravitačných účinkov na viditeľnú hmotu vo vesmíre, účinkov na galaxie a klastre galaxií. Takýto spôsob predpokladu existencie temnej hmoty samozrejme nepredstavuje dôkaz o jej existencii. Dôkaz hľadajú časticoví fyzici. K dnešnému dňu sa temnú hmotu nepodarilo experimentálne odhaliť a teda sa nepodarilo potvrdiť jej existenciu. Podobne je to aj s temnou energiou.

Nedávno zašli astrofyzici ešte o krok ďalej a prišli s hypotézou, ktorou sa snažia vysvetliť gravitačné účinky štyroch kolidujúcich galaxií v klastri Abell 3827, že častice  temnej hmoty navzájom interagujú a tým sa spomaľujú. Hypoteticky predpokladaná Interakcia častíc temnej hmoty povolala k existencii ďalšiu hypotézu o existencii takzvaných temných fotónov, ktoré by túto interakciu sprostredkovali.

Takýmto spôsobom prichádzajú na svet nové a nové „temné“ hypotézy, ktoré neboli potvrdené experimentálnou fyzikou, a ich jediný účel je zachrániť nezachrániteľnú hypotézu Veľkého tresku ako mechanizmu neriadeného spontánneho prírodného vzniku vesmíru a celého známeho sveta.

Celý článok (v angličtine) nájdete na:

http://creation.com/dark-photons

Profil Prof. Johna Hartnetta sa nachádza na adrese

http://creationwiki.org/John_Hartnett (v angličtine)

alebo

http://casopis.solas.sk/zivotopisy/o-autoroch-clankov (v slovenčine)

(24. august 2015)

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


5 + 3 =