Redakcia časopisu Solas pripravuje ďalšie mimoriadne číslo.

Jeho predpokladaná distribúcie je 10. marca 2016.

Ako predchádzajúce čísla, aj toto je venované otázkam vzťahu viery v stvorenie a súčasnej vedy.

Jeden z článkov je prepis prednášky Bc.S. Philipa Bellu Teistická evolúcia a jej biblická kritika, ktorá odznela na 3. konferencii Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012.

Obsah 6. mimoriadneho čísla:

Na počiatku bola informácia (autor: Josef Potoček). V oblasti západnej civilizácie prevládala po dlhé stáročia mienka, že život so všetkou svojou rozmanitosťou (vrátane človeka) je tu ako výsledok plánu a tvorivého pôsobenia Stvoriteľa. Tento pohľad sa sprvu nezmenil ani s nástupom modernej vedy, ako môžeme vidieť napr. u Isaaca Newtona. K slovu sa však  stále silnejšie hlásila paradigma o čisto materialistickom základe prírody, vieru v pôsobenie Stvoriteľa postupne nahradzovala viera v samoorganizačný potenciál samotnej hmoty…

Teistická evolúcia a jej biblická kritika (autor: Philip Bell).  Evolúcia je presvedčenie, že všetky organizmy, žijúce a aj tie vyhynuté, pochádzajú z jedného spoločného predka a do dnešnej podoby sa vyvinuli počas miliónov rokov. Teistická evolúcia je presvedčenie, že Boh použil tento evolučný proces na všetko viditeľné stvorenie ako svoj nástroj.…

Neúspech materializmu a Darwinovho učenia (autor: Drahoslav Vajda). Prešlo už viac ako 150 rokov odvtedy, ako Darwin publikoval svoje učenie, a tak sa pýtame: Naplnilo sa Darwinovo očakávanie? Aké je súčasné vedecké poznanie v otázke pôvodu rozmanitosti živočíšnych druhov? Aká je dnes situácia v materialistickom svetonázore?

Číslo už vyšlo tlačou dňa 7. marca 2016 a distribuované bolo 10. marca 2016. Články s textami v plnom znení sa nachádzajú na adrese http://casopis.solas.sk/casopis

Zaistite si časopis Solas prihlásením sa na jeho bezplatný odber na poštovej adrese redakcie (Redakcia Solas, P. O. Box 76, 010 07 Žilina 7) alebo prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na adrese: kontakt na redakciu.

Pridaj komentár

*


− 1 = 8