Čerstvý článok v časopise EOS Americkej geofyzikálnej únie s názvom „Voda na Zemi pochádza z vesmírneho prachu z obdobia formovania sa planét“, ktorý sumarizuje článok z prestížneho časopisu Science, prináša nové poznatky založené na analýze lávy, ktorá má pôvod hlboko v zemskom plášti, ktoré údajne naznačujú, že voda bola na Zemi prítomná od jej sformovania sa (od jej počiatku).

Táto analýza je založená na pomere ťažkej a bežnej vody, alebo inak: na pomere izotopov deuteronómia a vodíka v láve Baffinovho ostrova v Kanade, ktorá má údajne reprezentovať podmienky pri formovaní sa Zeme. Tieto poznatky teda spochybňujú existujúcu hypotézu o tom, že Zem pri svojom formovaní sa nemala vodu, a za pôvod vody Zem vďačí asteroidom, meteoritom a kométam, ktoré ju na Zem dopravili až neskôr pri svojich zrážkach so Zemou. Podľa tejto novej hypotézy je to naopak: voda na Zemi údajne pochádza z vodu obsahujúceho prachu hmloviny našej slnečnej sústavy, z ktorej sa sformovali planéty.

Už či tak, či onak, aj staršia hypotéza o preprave vody na Zem kométami a asteroidmi, aj novšia hypotéza o pôvode vody z prachu planetárnej hmloviny, obe sú postavené na veľkom počte predpokladov, ktoré sa nedajú empiricky overiť, a nakoniec sa prijímajú len vierou.

Tento článok ma zaujal svojím bannerom: „Zem mala vodu od svojho počiatku“ To je veľká pravda. Zem bola stvorená ako vesmírne teleso z vody (Genezis 1). A naviac:

„… i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím“ (2. Petra 3:5)

Pôvodný článok (v angličtine) sa nachádza na adrese:

https://eos.org/articles/earths-water-came-from-space-dust-during-planetary-formation

Značky: , , , ,

Pridaj komentár

*


1 + 5 =