Vo vydavateľstve SOLAS vyšla publikácia

Peter Vajda

Zmluva zasľúbení

V publikácii sa autor sústreďuje na udalosti okolo Abraháma, na Božie konanie s Abrahámom a skúmanie zasľúbení, ktoré dostal. V strede pozornosti je zmluva, ktorú s ním Boh uzavrel. Toto všetko je nesmierne dôležité pre naše porozumenie Božej milosti a Božieho plánu spásy človeka.

Publikácia je užitočná a cenná pre každého, kto chce porozumieť Božiemu plánu spasenia z milosti, jeho napĺňaniu v histórii ľudstva a formovaniu Božieho ľudu.

Publikácia je nepredajná. Bola bezplatne distribuovaná ako príloha časopisu Solas číslo 34, jar 2017 všetkým odberateľom. Formát A5, 40 str.

Dátum distribúcie: 7. marec 2017.

Publikácia s textom v plnom znení (full text) vo formáte pdf sa nachádza na linke ” Zmluva zasľúbení“.

Prihláste sa na bezplatný odber časopisu Solas.

Značky: , , , , ,

Pridaj komentár

*


9 − 8 =