Stvoril by Kristus prostredníctvom evolúcie?” pýta sa Lita Cosner (M. A. in New Testament) vo svojom článku rovnomenného názvu. Polemizuje v ňom s postojom N. T. Wright-a, ktorý tvrdí, že “ak stvorenie prebehlo prostredníctvom Krista, evolúcia je to, čo by sme mohli očakávať“. Pripomína, že: “Porozumenie toho, že Kristus je Stvoriteľ, neviedlo v minulosti v Cirkvi nikoho k tomu, aby chápal režim (spôsob) stvorenia a časovú škálu stvorenia opísané v Knihe Genezis inak ako doslovne. K tomu došlo až po tom, keď uniformitarinásky geológovia a darvinistickí biológovia začali spochybňovať biblický svetonázor.”

Pôvodný článok Lity Cosnerovej (v angličtine) sa nachádza na adrese

https://creation.com/christ-evolution

Slovenský preklad článku v plnom znení je umiestnený na adrese

http://casopis.solas.sk/stvorenie-a-veda/stvoril-by-kristus-prostrednictvom-evolucie

Značky: , , , ,

Pridaj komentár

*


+ 8 = 14