Logika a dôvodenie nie sú vôbec nekompatibilné s biblickým kresťanstvom – píše vo svojom článku “Loving God with all your mind: logic and creation” Jonathan D. Sarfati v časti: Zhrnutie. Naopak, sú preň nevyhnutné. Bez nich je nemožné odvodiť čokoľvek z pravdivých tvrdení 66 kníh Písma, ktoré sú hlavnou autoritou kresťana.

To isté platí pre Stvorenie, ktoré je jednou zo základných doktrín kresťanstva. Príklady platného a falošného dôvodenia sú skúmané s dôrazom na poukázanie, ako logické dôvodenie môže podporiť pravdu biblického stvorenia a názorne predviesť falošnosť mnohých argumentov evolucionistov.

Článok v pôvodnom znení sa nachádza na adrese

Loving God with all your mind: logic and creation

Do slovenčiny preložil Jarier Wannous.  Slovenská verzia sa nachádza na adrese

Milovať Boha celou svojou mysľou: logika a stvorenie.

Preložené a na web stránke zverejnené so súhlasom Creation Ministries International (CMI).

Pridaj komentár

*


+ 7 = 16