Mnoho ľudí hovorí, že kreacionizmus je náboženstvo založené na viere a evolúcia je veda založená na faktoch. Napriek tomu bolo slovo náboženstvo definované ako „súbor názorov a presvedčení týkajúcich sa príčiny, povahy a účelu vesmíru.“

Evolučné učenie je presne také.

Evolúcia je viera o tom, čo sa stalo v nepozorovateľnej a nezistiteľnej minulosti. Je to viera, presvedčenie ohľadom toho, čo spôsobilo počiatok existencie vesmíru.

Evolúcia jasne zodpovedá definícii náboženstva.

To je záver krátkeho videa Creation Magazine LIVE! (v angličtine). Video si môžete pozrieť na adrese: Je evolúcia náboženstvo?

Video s rovnakou tematikou a s názvom Je ateizmus náboženstvo? 7 dôvodov na rozpoznanie náboženstva (v angličtine) sa nachádza na adrese Is Atheism a religion? 7 criteria for detecting a religion.

Značky: , ,

Pridaj komentár

*


4 + = 6