Prvenstvo myšlienky prírodného výberu ako motoru evolúcie sa prisudzuje Darwinovi. Existujú však indície a práce, podľa ktorých tomu tak nebolo. Napr. v článku Jerry Bergmana Evolutionary naturalism: an ancient idea (v angličtine) na adrese: http://creation.com/evolutionary-naturalism-an-ancient-idea sa uvádza, že Alfred Russell Wallace poslal v r. 1858 Darwinovi kópiu svojho článku v ktorom popisuje svoj nezávislý objav fungovania evolúcie prírodným výberom (his independently developed theory of evolution by natural selection).

Pridaj komentár

*


− 6 = 2