Peter Vajda - 25. 12. 2020

Pán Ježiš Kristus bol splodený zo Svätého Ducha a narodil sa žene panne menom Mária. Jeho meno vybral sám Boh a oznámil ho prostredníctvom anjela menom Gabriel (Lukáš 1:26–33): „a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš“ (v.31). Dôvod, pre ktorý vybral Boh svojmu jedinečnému synovi toto meno je nasledovný: [...]

Čítať ďalej Ježiš Kristus – meno a titul

Drahoslav Vajda - 28. 5. 2019

Vo vydavateľstve SOLAS práve vyšla uvedená publikácia. Publikácia Odmietnutie evolúcie sa svojím obsahom vyjadruje k najzávažnejšej otázke ľudskej existencie: Kto sme, odkiaľ sme sa tu vzali a ako začalo všetko viditeľné a neviditeľné existovať. Jednoznačne zaujíma stanovisko sedemdňového biblického stvorenia a z tohto pohľadu interpretuje aj vedecké poznatky.

Čítať ďalej Jonathan Sarfati ODMIETNUTIE EVOLÚCIE

Peter Vajda - 29. 1. 2018

Významný americký chemik, ktorý patrí medzi 10 najcitovanejších vedcov sveta, opublikoval 590 vedeckých prác a má vyše 100 patentov, Prof.Dr. James Tour z Rice University v Texase sa k otázke pôvodu života vyjadruje nasledovne: „Existencia života si vyžaduje uhľohydráty, aminokyseliny, lipidy a bielkoviny (proteíny)… Biológovia sa nazdávajú, že existujú dobre známe prebiotické molekulárne mechanizmy ich [...]

Čítať ďalej Prof. James Tour: O pôvode života

Peter Vajda - 29. 1. 2018

Prof James Tour je celosvetovo renomovaný významný chemik pracujúci v oblasti molekulárnej nanotechnológie. Jeho kariéru odštartoval objav ako chemicky syntetizovať jednu molekulu, ktorá má vlastnosť prepínača, vďaka čomu má obrovské využitie v molekulárnej elektronike. V súčasnosti je na pozícii profesora na Rice University v Texase (USA), má profesúru z chémie, profesúru z výpočtovej vedy (computer [...]

Čítať ďalej Prof. James Tour, vedec s biblickou vierou

Martina Mesarosova - 30. 11. 2016

Je Biblia dôveryhodná historická kniha? Alebo je to len zbierka morálnych ponaučení? Pýta sa Lita Cosner vo svojom článku Is the authority of Scripture only about spiritual things? Ak sú udalosti popísané v Biblii založené na skutočnej a pravdivej histórii, potom aj duchovné učenie musí byť skutočné a pravdivé. Ak Biblia popisuje reálnú históriu ľudstva, [...]

Čítať ďalej Týka sa autorita Písma iba duchovnej oblasti?

administrator - 12. 2. 2016

Sekulárna história podáva veľa dôkazov poukazujúcich na to, že tí, ktorí prežili Noachovu potopu boli skutočnými historickými osobami. Noachovi synovia (Sem, Cham a Jafet) znova zaľudnili Zem a z nich pochádzajú všetci ľudia po Noachovej potope. Ich mená sú nezmazateľne zapísané v histórii ľudstva. O tomto je rovnomenný príspevok autorov Harolda Hunta a Russella Grigga [...]

Čítať ďalej 16 Noachovych vnukov

Drahoslav Vajda - 4. 2. 2016

Dnes, keď ľudia počujú slovo evolúcia, väčšina z nich si ho spojí s menom Charlesa Darwina. Mnohými je považovaný za veľkého vedca, ktorý jedinečným spôsobom zmenil svet vedy. Charles Darwin je spájaný s evolúciou, ale skutočne je to jeho originálna myšlienka? Túto otázku si kladú a riešia moderátori Creation Magazine LIVE! v 28 minútovom videu [...]

Čítať ďalej Bol Darwin plagiátor?

Drahoslav Vajda - 12. 1. 2016

Prvenstvo myšlienky prírodného výberu ako motoru evolúcie sa prisudzuje Darwinovi. Existujú však indície a práce, podľa ktorých tomu tak nebolo. Napr. v článku Jerry Bergmana Evolutionary naturalism: an ancient idea (v angličtine) na adrese: http://creation.com/evolutionary-naturalism-an-ancient-idea sa uvádza, že Alfred Russell Wallace poslal v r. 1858 Darwinovi kópiu svojho článku v ktorom popisuje svoj nezávislý objav fungovania evolúcie prírodným výberom (his [...]

Čítať ďalej Evolučný naturalizmus: staroveká myšlienka

Ľudovít Višnyi senior - 7. 4. 2011

Je pozoruhodné, že profesor Jozef Roháček, ako prvý slovenský prekladateľ Biblie, bol pred 70 rokmi aj prvým slovenským “kreacionistom”. V roku 1936 vydal (ako III. zväzok knižnice spolku Modrého Kríža “Svetlo”, Bratislava, Grosslingova 48) 99-stranovú filozoficko-náboženskú knižôčku s názvom “Evolucionizmus vo svetle pravdy” s podtitulom “Čo má každý vzdelaný človek vedieť o evolucionizme“.

Čítať ďalej Jozef Roháček