Čím viac vieme o DNA, tým to má moderný darvinizmus ťažšie

Don Batten: Evolutionary dilemma

The more we know about DNA, the tougher things get for modern Darwinism

Pri príležitosti 60. výročia objavu štruktúry DNA Dr. Philip Ball napísal článok, ktorý uverejnil časopis Nature.

Píše v ňom, že „nevieme úplne pochopiť, ako pracuje evolúcia na molekulárnej úrovni.“ Ball mal na mysli pokrok v chápaní toho, ako DNA funguje pri vytváraní živých organizmov. Stará predstava o DNA zahŕňajúca gény, ktoré sú jednoduchými reťazcami „písmen“, z ktorých každý tvorí kópiu RNA a následne proteín, je veľmi zjednodušujúca – a to až do tej miery, že je zavádzajúca, povedal.

Pôvodný článok Dona Battena (v angličtine) sa nachádza na adrese

http://creation.com/evolutionary-dilemma

Slovenský preklad článku v plnom znení je umiestnený na adrese

http://casopis.solas.sk/stvorenie-a-veda/dilema-evolucie

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


6 + 3 =