Všeobecná teória evolúcie (The General Theory of Evolution – GTE) je podľa Dominica Stathama, autora článku The atheists’ creation story, kreacionistický príbeh vytvorení ateistami. Rovnako ako v Biblii, aj podľa nich všetko začalo stvorením ex nihilo (stvorenie z ničoho). Podľa ateistického pohľadu na svet tu naozaj nebolo nič, čo by bolo prvotnou príčinou, aby niečo vzniklo (resp. čo by spôsobilo vznik niečoho) – a určite, podľa nich, príčinou nebol Boh. Veľký tresk, podľa nich, vytvoril vesmír sám od seba. Potom, o miliardu rokov neskôr sa prvý život sformoval spontánne a – bez akejkoľvek pomoci sa vyvinul do všetkých foriem rastlín a zvierat nachádzajúcich sa na Zemi v dnešnej dobe – vrátane nás. Na rozdiel od dojmov a pocitov, ktoré v nás chcú médiá zanechať, nikdy predtým neexistovalo toľko dôkazov spochybňujúcich túto teóriu, ako v dnešnej dobe.

Pôvod života vedie výskumníkov ako sú Paul Davies a Stuart Kauffman k pripusteniu, že žiadne doteraz známe prírodné procesy nemôžu vytvoriť život z neživej hmoty. Richards Dawkins je pevne presvedčený, že akonáhle bude vytvorený prvý život, Darwinova teória vysvetlí, ako sa toto celé mohlo vyvinúť až k ľuďom. Všetky snahy v DTE poukazujú na smerovanie nie k vede, ale k svetonázoru, ktorý vylučuje Boha z ľudského myslenia – to znamená k filozofickému naturalizmu – náuke, že všetko, vrátane pôvodu vesmíru a života možno vysvetliť celkom a úplne prírodnými procesmi.

Pred širokou verejnosťou však je rozsah problémov GTE utajený – v populárnych vedeckých programoch je sekulárny pohľad na svet takmer vždy pokútne predkladaný ako fakt. V rovnakom čase, biblickým kreacionistickým vedcom nikdy nie je daná reálna možnosť predstaviť alternatívny pohľad. Napríklad v štátom dotovaných školách vo Veľkej Británii nariadenie vlády zakazuje prezentovať výučbu o Inteligentnom Dizajne alebo Kreácii, ktoré sú podložené dôkazmi.

Článok v slovenčine s textom v plnom znení je zverejnený na adrese: Kreacionistický  príbeh ateistov

Linka na pôvodný článok v angličtine:  The atheists’ creation story

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


5 + 6 =