Čo znamená pre vedu to, že svet vznikol Božím stvoriteľským slovom, ako to zjavuje Biblia? Dá sa vznik života nejakým spôsobom vedecky dokázať? Dajú sa najsť nejaké skutočnosti potvrdzujúce pôsobenie Stvoriteľa?

Príspevkom k tejto téme je kniha „Božie stopy v Stvorení?“, s podtitulom „Kritická analýza argumentu dizajnu v biológii“, ktorej autorom je Dr. Reinhard Junker z nemeckej spoločnosti Wort und Wissen (Slovo a poznanie). Ukazuje v nej, že súčasná diskusia o dizajne a stvorení má svoje hlavné odôvodnenie tam, kde to pôvodne nikto nečakal: v stále rastúcom poznaní o stavbe a štruktúre živých organizmov. Ich zložitá účelová organizovanosť vedie k úvahám o stvoriteľskej činnosti. Autor sa vysporiadal s radom predsudkov a poloprávd o význame dizajnu v biológii a ukazuje, že predpoklad o stvorení nebráni vedeckému skúmaniu, ale ho umožňuje a podporuje.

Reinhard Junker, Spuren Gottes in der Schöpfung? Eine kritische Analyse von Design-Argumenten in der Biologie, SCM Hänssler, Holzgerlingen 2010, 174 str.

Značky: , , , , ,

Pridaj komentár

*


+ 3 = 9