Redakcia časopisu Solas pripravuje do tlače 3. mimoriadne číslo, ktoré má byť odoberateľom distribuované v mesiacoch máj – jún. V tomto čísle budú uverejnené prepisy prednášok prednesených na 2. kresťanskej konferencii “Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010“.

Hlavným rečníkom konferencie bol Prof. J. Hartnett, Ph.D. zo Západoaustrálskej univerzity. Predniesol štyri prednášky z oblasti kozmológie a novej fyziky.

V prednáške Rozoberanie (alebo Demontáž) Veľkého tresku poukázal na vážne problémy, ktorým Veľký tresk musí čeliť.

Vo svojej štvrtej prednáške odpovedá na otázku: “Ak je vesmír taký veľký/rozsiahly ako sa uvádza, ako môžeme vidieť hviezdy a galaxie vzdialené od nás miliardy a miliardy svetelných rokov, keď podľa Písma  vesmír bol stvorený len pred niekoľko tisíc rokmi?

Časopis Solas vydáva občianske združenie rovnakého mena. Časopis je nepredajný (záujemcom je doručovaný bezplatne), vychádza štvrťročne plus jedno mimoriadne číslo, ktoré je venované prevažne otázkam stvorenia a súčasnej vedy. Na odber časopisu sa môžete prihlásiť prostredníctvom objednávacieho protokolu nachádzajúceho sa stránkach združenia alebo časopisu, alebo zaslaním žiadosti o zaradenie do zoznamu odberateľov prostredníctvom e-mailovej adresy redakcie: redakcia.solas@solas.sk, alebo na poštovú adresu redakcie: Redakcia Solas, Smreková 11, 010 07 Žilina 7 .

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


2 + 6 =