Peter Frano - 24. 8. 2016

Je málo majstrovských malieb, ktoré by sa dali vo svojej živosti, jemnosti a harmónii farieb porovnať s perím, píše vo svojom článku Feathers—an evolutionary enigma Jerry Bergman. Čierne, hnedé a sivé pigmenty pochádzajú z krvi vtákov; červené a žlté z ich tuku. Jagavá dúha farieb peria na hrudi a chvoste nepochádza z pigmentov, ale z odrazeného svetla. Mikroskopické brázdy na perí lámu dopadajúce svetlo na jednotlivé farby spektra. Čítať ďalej »

Značky: ,

Cecilia Bukatova - 23. 8. 2016

Všeobecná teória evolúcie (The General Theory of Evolution – GTE) je podľa Dominica Stathama, autora článku The atheists’ creation story, kreacionistický príbeh vytvorení ateistami. Rovnako ako v Biblii, aj podľa nich všetko začalo stvorením ex nihilo (stvorenie z ničoho). Podľa ateistického pohľadu na svet tu naozaj nebolo nič, čo by bolo prvotnou príčinou, aby niečo vzniklo (resp. čo by spôsobilo vznik niečoho) – a určite, podľa nich, príčinou nebol Boh. Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Drahoslav Vajda - 12. 7. 2016

Logika a dôvodenie nie sú vôbec nekompatibilné s biblickým kresťanstvom – píše vo svojom článku “Loving God with all your mind: logic and creation” Jonathan D. Sarfati v časti: Zhrnutie. Naopak, sú preň nevyhnutné. Bez nich je nemožné odvodiť čokoľvek z pravdivých tvrdení 66 kníh Písma, ktoré sú hlavnou autoritou kresťana.

To isté platí pre Stvorenie, ktoré je jednou zo základných doktrín kresťanstva. Príklady platného a falošného dôvodenia sú skúmané s dôrazom na poukázanie, ako logické dôvodenie môže podporiť pravdu biblického stvorenia a názorne predviesť falošnosť mnohých argumentov evolucionistov.

Čítať ďalej »

Josef Potocek - 12. 7. 2016

Čo znamená pre vedu to, že svet vznikol Božím stvoriteľským slovom, ako to zjavuje Biblia? Dá sa vznik života nejakým spôsobom vedecky dokázať? Dajú sa najsť nejaké skutočnosti potvrdzujúce pôsobenie Stvoriteľa?

Príspevkom k tejto téme je kniha „Božie stopy v Stvorení?“, s podtitulom „Kritická analýza argumentu dizajnu v biológii“, ktorej autorom je Dr. Reinhard Junker z nemeckej spoločnosti Wort und Wissen (Slovo a poznanie). Ukazuje v nej, že súčasná diskusia o dizajne a stvorení má svoje hlavné odôvodnenie tam, kde to pôvodne nikto nečakal: v stále rastúcom poznaní o stavbe a štruktúre živých organizmov. Ich zložitá účelová organizovanosť vedie k úvahám o stvoriteľskej činnosti. Čítať ďalej »

Značky: , , , , ,

Cecilia Bukatova - 16. 6. 2016

Problém rozhodovania sa medzi dvomi pohľadmi na svet – biblickým a ateistickým, predkladá právnik Cortney Alexander v článku “Do we have enough evidence to trust the Bible?“. Rozmýšľa o ňom ako o právnom prípade, kedy sa porota rozhoduje medzi dvomi stranami sporu po zvážení všetkých dôkazov. Zaujímavý príklad o sile svedeckej výpovede predkladá v prípade sporu o funkčnosť veternej turbíny, kedy sa dva týždne pred samotným súdnym procesom objaví osobný denník človeka, ktorý pomáhal veternú turbínu vybudovať. Tento denník nakoniec pomáha porote rozhodnúť, na ktorú stranu sporu sa prikloniť. Čítať ďalej »

Značky:

Josef Potocek - 5. 5. 2016

Otázka historickej vernosti biblických dejín a menovite prvého ľudského páru má pre kresťanskú vieru mimoriadny význam. Jedná sa totiž ako o základné otázky ľudstva, tak aj o porozumenie celej Biblii, lebo i Nový zákon sa na knihu Genezis opakovane odvoláva.

Zväzok s titulom Genezis, stvorenie a evolúcia s podtitulom Príspevky k výkladu a významu prvej knihy Biblie obsahuje texty šiestich autorov k tejto téme. Jedená sa o teologicky fundované výklady, že (a prečo) odpovedá povahe vecí, aby sme sa držali historickej vernosti biblických textov. Každý iný prístup by neodpovedal ich skutečnému obsahu, zo zásadnými dôsledkami pre naše chápanie Boha a člověka. Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Josef Potocek - 4. 4. 2016

Proti tvrdeniu ateizmu, materializmu, evolúcii a velkému tresku bolo podaných už mnoho platných námietok. Táto kniha ide ale novou cestou tým, že ateistický svetonázor popiera pomocou prírodných zákonov. Keď sa podarí nájsť prírodné zákony, ktoré vyššie uvedeným ideám odporujú, bude to mať rovnaký efekt, ako majú na perpetuum mobile – teda na stroj, ktorý by mal trvale pracovať bez dodávania energie: ukázalo sa, že niečo také nie je možné. Presne o to ide aj v tejto knihe.

Charakteristickou črtou všetkých živých organizmov je to, že sú vybudované na informácii a znakom všetkých životných pochodov je, že sú informačne riadené. Čítať ďalej »

V posledných dňoch celý svet obletela správa o detekcii gravitačných vĺn.

Austrálsky fyzik Prof. John G. Hartnett v rovnomennom článku (v angličtine) opisuje tento experiment.

Popisuje jeho realizáciu, uvádza výsledky. Čítať ďalej »

Značky: , , , , ,

administrator - 18. 2. 2016

Ak je vesmír len 6 000 rokov starý, ako učí kniha Genezis, a ak rozľahlosť vesmíru je 10 miliárd svetelných rokov, ako potom môžeme vidieť vzdialené galaxie?

O tomto je rovnomenný článok v slovenčine: Svetlo hviezd, čas a nová fyzika a 41 minútové DVD video (v angličtine) na ktoré 2 minútovú upútavku si môžete vypočuť na adrese:

Starlight Time & New Physics


Značky: , , , , ,

administrator - 18. 2. 2016

Austrálsky experimentálny fyzik a kozmológ Prof. J. G. Hartnett, Ph.D. sa v dňoch 28.-30. augusta 2010 zúčastnil na konferencii “Stvorenie a súčasna veda, Žilina 2010“.

Po konferencii,  dňa 31. augusta v SAV Bratislava predniesol prednášku na tému Kozmológia a svetonázor.

O svojom pobyte na Slovensku informuje on sám v článku Australian physics professor at Slovak creation conference (v angličtine, klikni na prepojenie).

Prednášky, ktoré predniesol na konferencii v Žiline,

si môžete v slovenskom preklade vypočuť na adrese Prof. J. Hartnett – audio .

Značky: , , ,