Drahoslav Vajda - 21. 9. 2016

UFO nie sú mimozemšťania – moderní sekulární výskumníci sa približujú k pravde, píše vo svojom článku “UFOs are not extraterrestrial!” Gary Bates a dodáva: “Ako mladý a neveriaci som rád čítal a pozeral sci-fi. Keď som však uveril a stal sa biblickým kreacionistom uvidel som zjavné prepojenie medzi evolúciou a vierou v UFO. Tak som sa pustil do odborného výskumu toho, čo sa nazýva UFO fenomén“. Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Drahoslav Vajda - 21. 9. 2016

Moderátori Creation magazine LIVE! si v 22 minútovom videu kladú otázku: “Je ateizmus náboženstvo?” a hľadajú na ňu odpoveď. Prichádzajú k záveru, že ateizmus je náboženstvo a pre toto tvrdenie uvádzajú 7 dôvodov.

Video (v angličtine) si môžete pozrieť na adrese:

Is Atheism a religion? 7 criteria for detecting a religion

Značky: ,

Peter Frano - 19. 9. 2016

Keaton Halley (God’s restA problem for theistic evolution)

Podľa Písma dokončil Boh stvorenie celého vesmíru za šesť dní a na siedmy odpočíval. Teistickí evolucionisti však trvajú na tom, že Boh stvoril galaxie, planéty a všetko živé prostredníctvom prírodných procesov, s využitím tých istých fyzikálnych zákonov, ktoré vládnu vesmíru dnes. Čítať ďalej »

Značky: , ,

Cecilia Bukatova - 13. 9. 2016

Mnoho ľudí hovorí, že kreacionizmus je náboženstvo založené na viere a evolúcia je veda založená na faktoch. Napriek tomu bolo slovo náboženstvo definované ako „súbor názorov a presvedčení týkajúcich sa príčiny, povahy a účelu vesmíru.“

Evolučné učenie je presne také. Čítať ďalej »

Značky: , ,

Peter Frano - 24. 8. 2016

Je málo majstrovských malieb, ktoré by sa dali vo svojej živosti, jemnosti a harmónii farieb porovnať s perím, píše vo svojom článku Feathers—an evolutionary enigma Jerry Bergman. Čierne, hnedé a sivé pigmenty pochádzajú z krvi vtákov; červené a žlté z ich tuku. Jagavá dúha farieb peria na hrudi a chvoste nepochádza z pigmentov, ale z odrazeného svetla. Mikroskopické brázdy na perí lámu dopadajúce svetlo na jednotlivé farby spektra. Čítať ďalej »

Značky: ,

Cecilia Bukatova - 23. 8. 2016

Všeobecná teória evolúcie (The General Theory of Evolution – GTE) je podľa Dominica Stathama, autora článku The atheists’ creation story, kreacionistický príbeh vytvorení ateistami. Rovnako ako v Biblii, aj podľa nich všetko začalo stvorením ex nihilo (stvorenie z ničoho). Podľa ateistického pohľadu na svet tu naozaj nebolo nič, čo by bolo prvotnou príčinou, aby niečo vzniklo (resp. čo by spôsobilo vznik niečoho) – a určite, podľa nich, príčinou nebol Boh. Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Drahoslav Vajda - 12. 7. 2016

Logika a dôvodenie nie sú vôbec nekompatibilné s biblickým kresťanstvom – píše vo svojom článku “Loving God with all your mind: logic and creation” Jonathan D. Sarfati v časti: Zhrnutie. Naopak, sú preň nevyhnutné. Bez nich je nemožné odvodiť čokoľvek z pravdivých tvrdení 66 kníh Písma, ktoré sú hlavnou autoritou kresťana.

To isté platí pre Stvorenie, ktoré je jednou zo základných doktrín kresťanstva. Príklady platného a falošného dôvodenia sú skúmané s dôrazom na poukázanie, ako logické dôvodenie môže podporiť pravdu biblického stvorenia a názorne predviesť falošnosť mnohých argumentov evolucionistov.

Čítať ďalej »

Josef Potocek - 12. 7. 2016

Čo znamená pre vedu to, že svet vznikol Božím stvoriteľským slovom, ako to zjavuje Biblia? Dá sa vznik života nejakým spôsobom vedecky dokázať? Dajú sa najsť nejaké skutočnosti potvrdzujúce pôsobenie Stvoriteľa?

Príspevkom k tejto téme je kniha „Božie stopy v Stvorení?“, s podtitulom „Kritická analýza argumentu dizajnu v biológii“, ktorej autorom je Dr. Reinhard Junker z nemeckej spoločnosti Wort und Wissen (Slovo a poznanie). Ukazuje v nej, že súčasná diskusia o dizajne a stvorení má svoje hlavné odôvodnenie tam, kde to pôvodne nikto nečakal: v stále rastúcom poznaní o stavbe a štruktúre živých organizmov. Ich zložitá účelová organizovanosť vedie k úvahám o stvoriteľskej činnosti. Čítať ďalej »

Značky: , , , , ,

Cecilia Bukatova - 16. 6. 2016

Problém rozhodovania sa medzi dvomi pohľadmi na svet – biblickým a ateistickým, predkladá právnik Cortney Alexander v článku “Do we have enough evidence to trust the Bible?“. Rozmýšľa o ňom ako o právnom prípade, kedy sa porota rozhoduje medzi dvomi stranami sporu po zvážení všetkých dôkazov. Zaujímavý príklad o sile svedeckej výpovede predkladá v prípade sporu o funkčnosť veternej turbíny, kedy sa dva týždne pred samotným súdnym procesom objaví osobný denník človeka, ktorý pomáhal veternú turbínu vybudovať. Tento denník nakoniec pomáha porote rozhodnúť, na ktorú stranu sporu sa prikloniť. Čítať ďalej »

Značky:

Josef Potocek - 5. 5. 2016

Otázka historickej vernosti biblických dejín a menovite prvého ľudského páru má pre kresťanskú vieru mimoriadny význam. Jedná sa totiž ako o základné otázky ľudstva, tak aj o porozumenie celej Biblii, lebo i Nový zákon sa na knihu Genezis opakovane odvoláva.

Zväzok s titulom Genezis, stvorenie a evolúcia s podtitulom Príspevky k výkladu a významu prvej knihy Biblie obsahuje texty šiestich autorov k tejto téme. Jedená sa o teologicky fundované výklady, že (a prečo) odpovedá povahe vecí, aby sme sa držali historickej vernosti biblických textov. Každý iný prístup by neodpovedal ich skutečnému obsahu, zo zásadnými dôsledkami pre naše chápanie Boha a člověka. Čítať ďalej »

Značky: , , ,