Inteligentný plán (ID – Inteligent Design) je koncept vyjadrujúci názor, že poriadok v prírode ukazuje na jej Stvoriteľa. Toto hnutie, ktoré vzniklo v USA v priebehu osemdesiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia, zdôrazňuje súvislosť medzi teológiou a vedou a svojim odmietaním evolučnej teórie v tejto oblasti vyvolalo silnú kontroverziu.

Fínsky teológ Erkki V. R. Kojonen prispel do tejto diskusie dizertáciou pod názvom Intelligent Desing – A Theologikal and Philosophical Analysis (Inteligentný dizajn – Teologická a filozofická analýza, Helsinky 2014, 338 str.), ktorá má povahu konštruktívno-kritickej analýzy. Autor v tejto práci preukazuje vedeckú povahu ID a zdôrazňuje, že tento koncept v žiadnom prípade nemá ašpiráciu dokazovať Boha. Na druhej strane ukazuje, že hodnovernosť princípu tohto konceptu v biológii je možné podoprieť nielen empiricky, ale aj argumentmi z filozofickej a teologickej oblasti.

Hnutie ID, podľa autora, vyjadruje postoj, že veda a viera nie sú v žiadnom konflikte, ale naopak, že sa navzájom podporujú. Prístup bez predsudkov vedie k záveru, že z povahy prírody je na ideu inteligentného tvorcu možné oprávnene usudzovať v zmysle známeho biblického verša: „Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby [ľudia] boli bez výhovorky.“ (Rímskym 1:20).

O dôkladnosti práce fínskeho autora svedčí aj to, že samotná bibliografia má rozsah 38 strán. To dáva dobrú predstavu o rozsahu diskusie o téme ID vo svete a je sama o sebe rozsiahlym zdrojom ďalších informácií.

Štúdia je voľne dostupná on-line (v angličtine) na adrese http://tinyurl.com/q8efral . Rozsiahla recenzia (v nemčine, 5 strán) je k dispozícii na adrese http://www.wort-und-wissen.de/info/rezens/b52.pdf

Značky: , , , ,

Pridaj komentár

*


4 + = 6