V posledných dňoch celý svet obletela správa o detekcii gravitačných vĺn. Austrálsky fyzik Prof. John G. Hartnett v rovnomennom článku (v angličtine) opisuje tento experiment. Popisuje jeho realizáciu, uvádza výsledky.

Čítať ďalej Aký dopad má detekcia gravitačných vĺn na biblické stvorenie?

administrator - 18. 2. 2016

Ak je vesmír len 6 000 rokov starý, ako učí kniha Genezis, a ak rozľahlosť vesmíru je 10 miliárd svetelných rokov, ako potom môžeme vidieť vzdialené galaxie? O tomto je rovnomenný článok v slovenčine: Svetlo hviezd, čas a nová fyzika a 41 minútové DVD video (v angličtine) na ktoré 2 minútovú upútavku si môžete vypočuť [...]

Čítať ďalej Svetlo hviezd, čas a nová fyzika

administrator - 18. 2. 2016

Austrálsky experimentálny fyzik a kozmológ Prof. J. G. Hartnett, Ph.D. sa v dňoch 28.-30. augusta 2010 zúčastnil na konferencii “Stvorenie a súčasna veda, Žilina 2010“. Po konferencii,  dňa 31. augusta v SAV Bratislava predniesol prednášku na tému Kozmológia a svetonázor. O svojom pobyte na Slovensku informuje on sám v článku Australian physics professor at Slovak [...]

Čítať ďalej Profesor J. G. Hartnett v Žiline

administrator - 12. 2. 2016

Sekulárna história podáva veľa dôkazov poukazujúcich na to, že tí, ktorí prežili Noachovu potopu boli skutočnými historickými osobami. Noachovi synovia (Sem, Cham a Jafet) znova zaľudnili Zem a z nich pochádzajú všetci ľudia po Noachovej potope. Ich mená sú nezmazateľne zapísané v histórii ľudstva. O tomto je rovnomenný príspevok autorov Harolda Hunta a Russella Grigga [...]

Čítať ďalej 16 Noachovych vnukov

administrator - 6. 2. 2016

Redakcia časopisu Solas pripravuje ďalšie mimoriadne číslo. Jeho predpokladaná distribúcie je 10. marca 2016. Ako predchádzajúce čísla, aj toto je venované otázkam vzťahu viery v stvorenie a súčasnej vedy. Jeden z článkov je prepis prednášky Bc.S. Philipa Bellu Teistická evolúcia a jej biblická kritika, ktorá odznela na 3. konferencii Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012. [...]

Čítať ďalej 6. mimoriadne číslo Solas

Drahoslav Vajda - 4. 2. 2016

Dnes, keď ľudia počujú slovo evolúcia, väčšina z nich si ho spojí s menom Charlesa Darwina. Mnohými je považovaný za veľkého vedca, ktorý jedinečným spôsobom zmenil svet vedy. Charles Darwin je spájaný s evolúciou, ale skutočne je to jeho originálna myšlienka? Túto otázku si kladú a riešia moderátori Creation Magazine LIVE! v 28 minútovom videu [...]

Čítať ďalej Bol Darwin plagiátor?