Pôvod jazykov predstavuje pre evolučné učenie vážny problém. Po vydaní Darwinovho diela „O pôvode druhov“ v roku 1859 sa špekulácie o tejto téme rozšírili. Niektoré z nich boli natoľko absurdné, že Parížska lingvistická spoločnosť „Société de Linguistique de Paris“ vydala zákaz na všetky takéto diskusie, ktorý trval viac ako storočie.

Moderní evolucionisti hľadajú odpovede v primitívnych „symboloch“, pomocou ktorých údajne začal ľudský jazyk u ľudoopov jednoduchým vrčaním a podobnými zvukmi. Zvieratá komunikujú mnohými spôsobmi vrátane zvukov – napr. pokriky v nebezpečenstve. Ako však naznačuje rozsiahly výskum, iba ľudia majú skutočný jazyk so syntaxou a gramatikou, ktorý sa bez námahy učíme ako deti. Preto je potrebné tento evolučný scenár vážne spochybniť.

Pôvodný článok (v angličtine) „Murray Adamthwaite: The languages of babel; sa nachádza na web stránke spoločnosti Creation Ministries International (CMI), Creation 42(1):52–55, January 2020, na adrese https://creation.com/tower-of-babel-languages. Preložené a uverejnené so súhlasom CMI. Do slovenčiny preložila Martina Mesárošová (Solas o. z.).

Slovenský preklad sa nachádza na drese http://casopis.solas.sk/vyucovanie/jazyky-babela

Značky: , ,

Pridaj komentár

*


8 + 3 =