Sekulárna história podáva veľa dôkazov poukazujúcich na to, že tí, ktorí prežili Noachovu potopu boli skutočnými historickými osobami. Noachovi synovia (Sem, Cham a Jafet) znova zaľudnili Zem a z nich pochádzajú všetci ľudia po Noachovej potope. Ich mená sú nezmazateľne zapísané v histórii ľudstva.

O tomto je rovnomenný príspevok autorov Harolda Hunta a Russella Grigga umiestnený na web stránke Creation Ministries International. Citovaný článok v slovenskom preklade Jariera Wannousa sa nachádza na adrese: 16 Noachovych vnukov

Pridaj komentár

*


+ 4 = 9