Príručka pre študentov, rodičov a učiteľov, ktorí čelia najnovším argumentom za evolúciu

Autor anglického originálu: Jonathan Sarfati, Ph.D., F.M.

Do slovenčiny preložil: Jarier Wannous

Z predslovu: Keď vyšlo prvé vydanie knihy Vyvrátenie evolúcie, tak bol predslov napísaný známym kreacionistickým hovorcom, ktorý povedal: „Podľa mňa, táto nová publikácia je jedna z najaktuálnejších kritík modernej teórie evolúcie. Je to kniha, ktorá bola dobre preskúmaná a zdokladovaná a ktorá bude výzvou aj tým najhorlivejším evolucionistom.“

Autor, Dr. Jonathan Sarfati, nie je iba geniálnym vedcom, ale aj expertom na presnú jasnú komunikáciu a logické myslenie. Toto krátke majstrovské dielo vytvoril ako priamu odpoveď na knihu, ktorá bola vydaná prestížnou Národnou akadémiou vied Spojených Štátov (NAS) – kniha určená na pripravenie učiteľov biológie k vyučovaniu evolúcie tak, aby jej ich študenti verili.

Slovenský preklad publikácie  sa nachádza na adrese:  Vyvrátenie evolúcie – slovensky

Sarfatiho kniha je do slovenčiny preložená kompletne. Na uvedenej adrese sa Vám otvorí web stránka a na nej sa objaví Záver publikácie. Pre návštevu a čítanie jednotlivých kapitol kliknite na príslušný hypertextový text podľa Obsahu nachádzajúcom sa vpravo hore.

Prosíme čitateľa slovenského prekladu o toleranciu pri jeho čítaní, pretože rodným jazykom prekladateľa nie je slovenčina. O to viac však je potrebné oceniť si prácu prekladateľa a vysloviť mu vďaku za jeho úsilie a námahu pri sprístupnení tejto dôležitej publikácie pre slovensky hovoriacich čitateľov a návštevníkov internetu.

Stojí za to zoznámiť sa aj s autorom anglického originálu – jeho stručný profil a prehľad jeho tvorby sa nachádza na adrese: Jonathan Sarfati.

Značky: , , , , , , , ,

Pridaj komentár

*


8 − = 5