Josef Potocek - 13. 1. 2016

Inteligentný plán (ID – Inteligent Design) je koncept vyjadrujúci názor, že poriadok v prírode ukazuje na jej Stvoriteľa. Toto hnutie, ktoré vzniklo v USA v priebehu osemdesiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia, zdôrazňuje súvislosť medzi teológiou a vedou a svojim odmietaním evolučnej teórie v tejto oblasti vyvolalo silnú kontroverziu.

Čítať ďalej Analýza “inteligentného plánu”

Drahoslav Vajda - 12. 1. 2016

Prvenstvo myšlienky prírodného výberu ako motoru evolúcie sa prisudzuje Darwinovi. Existujú však indície a práce, podľa ktorých tomu tak nebolo. Napr. v článku Jerry Bergmana Evolutionary naturalism: an ancient idea (v angličtine) na adrese: http://creation.com/evolutionary-naturalism-an-ancient-idea sa uvádza, že Alfred Russell Wallace poslal v r. 1858 Darwinovi kópiu svojho článku v ktorom popisuje svoj nezávislý objav fungovania evolúcie prírodným výberom (his [...]

Čítať ďalej Evolučný naturalizmus: staroveká myšlienka