Čo sa týka evolúcie života od prvej prapôvodnej formy nejakého primitívneho života až po súčasnú živočíšnu a rastlinnú ríšu vrátane človeka zástancovia evolúcie predkladajú už od čias Darwina prirodzený výber ako mechanizmus, ktorý poháňa evolúciu. V súčasnosti je všeobecne známe to, že živé organizmy sú budované na základe genetických informácií uložených v DNA. Tieto informácie kódujú najmä stavbu a funkciu bielkovín, ktoré sú stavebnými či konštrukčnými „kameňmi“ organizmov a podieľajú sa do veľkej miery aj na metabolizme a všeobecne na fungovaní organizmov ako takých. Dnes je už dobre známe aj to, že prirodzený výber si môže len vyberať z už existujúcich genetických informácií. Prirodzený výber sám o sebe nové bloky genetických informácií nevytvára. Materiál, z ktorého by si mohol prirodzený výber vyberať, aby mohla evolúcia napredovať, mali údajne zabezpečovať mutácie.

Už dlhšie sa vedelo, že len malá časť ľudskej DNA (a DNA iných organizmov) kóduje bielkoviny. O zvyšných častiach DNA sa veľa nevedelo. Zástancovia evolúcie tvrdili, že tieto zvyšné časti DNA sú odpad (anglicky: „junk DNA“), že sú to pozostatky mutácií, ktoré nepriniesli nič nové užitočné v evolučnom procese, a jednoducho v DNA zostali ako neužitočný odpad dlhých vekov mutácií, ktoré „sa netrafili“. Toto tvrdenie sa často používalo ako jeden z kľúčových dôkazov údajnej evolúcie živých organizmov.

Za posledných 10 rokov sa prestížny výskumný projekt ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), na ktorom pracuje mnoho vedcov z 32 inštitútov po celom svete, venoval štúdiu ľudskej DNA. Vedci zapojení do tohto projektu zastávali názor, že väčšina ľudského genómu sú bezvýznamné repetície (opakovanie sa) a pozostatky z raného evolučného vývoja v našej vzdialenej minulosti. Všeobecne panoval názor, že väčšina DNA je „odpad“, okrem malej časti DNA, asi 3%, ktorá kóduje. Tento názor sa zmenil 5. septembra 2012. Ewan Birney z ústavu EMBL-European Bioinformatics Institute, koordinátor projektu ENCODE, vyhlásil: “Náš genóme je živý a plný spínačov: sú tam milióny miest, ktoré rozhodujú o tom, či sa nejaký gén zapne alebo vypne”. Vedecký časopis Nature predstavuje projekt na svojej webstránke nasledovnými slovami: “Čokoľvek, len nie odpad: Podľa projektu ENCODE sa naprostá väčšina našej DNA podieľa na minimálne jednej biochemickej udalosti v minimálne jednom druhu bunky”. Ewan Birney povedal pre BBC: “Termín „odpadová DNA“ musíme teraz vyhodiť do odpadu.“

Toto je veľmi dôležitý nález. Ukazuje, že predpovede evolučného zmýšľania o genetike a o genóme boli chybné. Vedci, ktorí sú zástancami stvorenia, už dávno predpovedali že pre časti DNA, ktoré nekódujú, sa nájde funkcia. Táto predpoveď sa naplnila zatiaľ pre minimálne 80% DNA. Toto je klasický príklad vedy, ktorá robí dobré predikcie, a má korene v modeli stvorenia.

Zdroje (anglicky):

Článok z dielne projektu ENCODE

článok Geoffa Barnarda, zástancu stvorenia, na web stránke kreačnej služby Truth in Science

dobrý prehľadový článok

pozrite aj médiá a vložené videjká

Poďakovanie: Prof. Andy McIntosh poskytol tieto cenné informácie

Značky: ,

Pridaj komentár

*


8 − 4 =