Otázka historickej vernosti biblických dejín a menovite prvého ľudského páru má pre kresťanskú vieru mimoriadny význam. Jedná sa totiž ako o základné otázky ľudstva, tak aj o porozumenie celej Biblii, lebo i Nový zákon sa na knihu Genezis opakovane odvoláva.

Zväzok s titulom Genezis, stvorenie a evolúcia s podtitulom Príspevky k výkladu a významu prvej knihy Biblie obsahuje texty šiestich autorov k tejto téme. Jedená sa o teologicky fundované výklady, že (a prečo) odpovedá povahe vecí, aby sme sa držali historickej vernosti biblických textov. Každý iný prístup by neodpovedal ich skutečnému obsahu, zo zásadnými dôsledkami pre naše chápanie Boha a člověka.

Editorom zväzku je Dr. Reinhard Junker, známy predstavitel spoločnosti Wort und Wissen (Slovo a poznanie), ktorá k otázkam pôvodu a stvorenia zastáva jasné biblické stanovisko.

Reinhard Junker (Hg.), Genesis, Schöpfung und Evolution, Beiträge zur Auslegung und Bedeutung des ersten Buches der Bibel, SCM Hänssler, Holzgerligen 2015. 254 strán.

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


4 − 2 =