Proti tvrdeniu ateizmu, materializmu, evolúcii a velkému tresku bolo podaných už mnoho platných námietok. Táto kniha ide ale novou cestou tým, že ateistický svetonázor popiera pomocou prírodných zákonov. Keď sa podarí nájsť prírodné zákony, ktoré vyššie uvedeným ideám odporujú, bude to mať rovnaký efekt, ako majú na perpetuum mobile – teda na stroj, ktorý by mal trvale pracovať bez dodávania energie: ukázalo sa, že niečo také nie je možné. Presne o to ide aj v tejto knihe.

Charakteristickou črtou všetkých živých organizmov je to, že sú vybudované na informácii a znakom všetkých životných pochodov je, že sú informačne riadené. Keď chceme niečo povedať o pôvode života, tak musíme najprv vysvetliť, čo je informácia, ako vzniká a aké zákony pre ňu platia. Na rozdiel od prevládajúceho materialistického názoru autor knihy rozlišuje medzi materiálními a nemateriálnymi veličinami. Základnou tézou autora je, že informácia je nemateriálna veličina. Centrom jeho výkladu je „teória univerzálnej informácie“ a niekoľko zákonov, ktoré pre ňu platia. Ich dôsledné použitie vedie k ďalekosiahlym záverom v otázke pôvodu života.

Kniha je rozdelená do dvoch odlišných častí. V prvej časti (osem kapitol + tri dodatky) je o téme dôsledne pojednané na vedeckej báze a sú v nej formulované príslušné závery. Druhá časť (tri kapitoly) je venovaná Biblii ako zdroji informácii pochádzajúceho od Boha, ktorý presahuje všetky ľudské myšlienky a ktorého posolstvo je v súlade s poznaním vedy.

Werner Gitt (in Zusammenarbeit mit Bob Compton und Horte Fernadez), Information – Der Schlüssel zum Leben, CLV, Bielefeld 2016, 502 str.

Pridaj komentár

*


4 − = 3