V roku 2014 zverejnil výskumný tím astronómov BICEP2, ktorí pozorujú vesmír ďalekohľadom na južnom póle, veľkolepé tvrdenie, že sa im podarilo pozorovaním zistiť rozpínanie vesmíru pomocou signálu, ktorý sa očakával ako výsledok gravitačných vĺn v reliktnom mikrovlnom žiarení kozmu pochádzajúcich z obdobia oveľa menej než jednej sekundy po údajnom Veľkom tresku. Tento tím astrofyzikov dal svetu vedieť prostredníctvom médií na verejnej tlačovke v marci 2014, že spravili „najväčší objav 21-ho storočia“. Tvrdili, že objavili dôkaz ranej epochy rozpínania sa vesmíru vo Veľkom tresku.

Ako sa však ukázalo neskôr, a ako to tvrdili už od vyhlásenia tohto objavu viacerí vedci, toto tvrdenie a prehlásenie bolo predčasné. Existovalo podozrenie, že signál, ktorý bol uvádzaný ako dôkaz gravitačných vĺn z ranej fázy vesmírneho rozpínania, môže byť spôsobený aj inými príčinami/javmi, ako napríklad kontaminácia signálu spôsobená prachom a plynmi v našej galaxii. Jednoducho povedané, že veľkolepý objav, ktorý mal znamenať potvrdenie signálu pozaďového žiarenia „dotlievajúceho“ Veľkého tresku nie je žiarenie pozadia, ale žiarenie popredia, ktoré má pôvod v našej galaxii. Toto podozrenie sa nakoniec umocnilo pozorovaniami nezávislého výskumného tímu ESA, ktorý pracoval s údajmi zo satelitu Planck. Záver je taký, že sa nedá jednoznačne povedať, rozsúdiť, či je pozorovaný signál spôsobený gravitačnými vlnami alebo kontaminantmi v našej galaxii.

Aj tento prípad je názornou ukážkou toho, že v kozmológii existuje fundamentálny problém s empirickou verifikáciou teoretických tvrdení a kozmologických hypotéz. Povedané na rovinu: Takzvaná teória Veľkého tresku je (rovnako ako iné kozmologické teórie) principiálne neverifikovateľná, nedokázateľná. A poučenie, ktoré z toho pre človeka vyplýva je, že netreba hneď tak veriť bombastickým tlačovým vyhláseniam médií či vedeckých tímov o tom, že objavili „ďalší veľký dôkaz pôvodu vesmíru cez Veľký tresk“. Neexistujú žiadne vedecké dôvody, kvôli ktorým by veriaci v evanjelium Ježiša Krista potrebovali opúšťať priame (doslovné) chápanie prvých kapitol knihy Genezis, ktoré sú Božím zjavením o pôvode vesmíru a života.

RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

Použité zdroje:

http://creation.com/detection-of-cosmic-inflation-wrong

http://johnhartnett.org/2014/09/24/inflation-epoch-hopes-dashed-again/

Značky: , , , ,

Pridaj komentár

*


+ 8 = 16