Cecilia Bukatova - 8. 1. 2018

Stvoril by Kristus prostredníctvom evolúcie?” pýta sa Lita Cosner (M. A. in New Testament) vo svojom článku rovnomenného názvu. Polemizuje v ňom s postojom N. T. Wright-a, ktorý tvrdí, že “ak stvorenie prebehlo prostredníctvom Krista, evolúcia je to, čo by sme mohli očakávať“. Pripomína, že: “Porozumenie toho, že Kristus je Stvoriteľ, neviedlo v minulosti v Cirkvi nikoho k tomu, aby chápal režim (spôsob) stvorenia a časovú škálu stvorenia opísané v Knihe Genezis inak ako doslovne. K tomu došlo až po tom, keď uniformitarinásky geológovia a darvinistickí biológovia začali spochybňovať biblický svetonázor.”

Čítať ďalej »

Značky: , , , ,

Cecilia Bukatova - 15. 6. 2017

31. október 1517 sa všeobecne považuje za počiatok protestantskej reformácia. Lita Cosner v článku „Sola Scriptura in an age of science“ sa zamýšľa na princípom sola scriptura (jedine Písmo) v dobe súčasnej vedy. Článok v slovenskom preklade sa nachádza na adrese http://casopis.solas.sk .

Značky: , , , ,

Cecilia Bukatova - 8. 5. 2017

Zrejmou otázkou je, prečo by sme mali veriť knihe Genezis, kde sa píše, že Boh niečo stvoril, keď neveríme detailom a podrobnostiam stvorenia?

Pýta sa Dr. Jonathan Sarfati, Ph.D., austrálsky fyzikálny chemik a kreacionista a pokračuje: Koniec koncov, Ježiš povedal Nikodémovi: „Ak som vám povedal zemské veci a neveríte, ako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!“ (Ján 3:12).

Čítať ďalej »

Značky: , , , ,

Peter Vajda - 20. 3. 2017

Ak je niečo v astronómii či astrofyzike, čo výrazne a vypuklo nezapadá do štandardne prijímaných evolučných predstáv o vzniku vesmíru Veľkým treskom, tak sú to práve kvazary. Kvazary sú hviezdam či galaxiám podobné objekty (kvázi-stelárne-zdroje rádiového žiarenia), ktoré sa vyznačujú silným žiarením v rádiových vlnových dĺžkach a nesmierne veľkým červeným spektrálnym posunom, pričom majú aj svoje špecifické spektrum.

Čítať ďalej »

Značky: , , , , , , ,

administrator - 17. 2. 2017

Vo vydavateľstve SOLAS vyšla publikácia

Peter Vajda

Zmluva zasľúbení

V publikácii sa autor sústreďuje na udalosti okolo Abraháma, na Božie konanie s Abrahámom a skúmanie zasľúbení, ktoré dostal. V strede pozornosti je zmluva, ktorú s ním Boh uzavrel. Toto všetko je nesmierne dôležité pre naše porozumenie Božej milosti a Božieho plánu spásy človeka.

Čítať ďalej »

Značky: , , , , ,

Peter Frano - 6. 1. 2017

Prečo je myšlienka „na počiatku nebola žiadna myseľ“ nezmyselná

Pre materialistov je prítomnosť systémov kódovaných informácií v živých organizmoch nerozlúštiteľnou záhadou. Biblickí kreacionisti to samozrejme vidia ako ďalší príklad toho, ako veda podporuje vieru v Stvoriteľa, Boha Biblie. Evolučné scenáre, ako mohli symbolické jazyky vzniknúť prírodným procesom, sa musia pokúsiť vysvetliť ich pôvod bez existencie mysle. Ale je to dostatočne podložené tým, čo vedecky (na základe pozorovania, experimentov) vieme o kódovaných informáciách? Pýta sa vo svojom článku  Myseľ nad hmotou Calvin Smith a pokračuje:

Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Cecilia Bukatova - 2. 12. 2016

Čím viac vieme o DNA, tým to má moderný darvinizmus ťažšie

Don Batten: Evolutionary dilemma

The more we know about DNA, the tougher things get for modern Darwinism

Pri príležitosti 60. výročia objavu štruktúry DNA Dr. Philip Ball napísal článok, ktorý uverejnil časopis Nature.

Čítať ďalej »

Značky: , , ,

Martina Mesarosova - 30. 11. 2016

Je Biblia dôveryhodná historická kniha? Alebo je to len zbierka morálnych ponaučení? Pýta sa Lita Cosner vo svojom článku Is the authority of Scripture only about spiritual things?

Ak sú udalosti popísané v Biblii založené na skutočnej a pravdivej histórii, potom aj duchovné učenie musí byť skutočné a pravdivé. Ak Biblia popisuje reálnú históriu ľudstva, potom je zrejmé, že potreba odpustenia a prijatia zvesti evanjelia je záväzná pre každého človeka…

Čítať ďalej »

Značky: , , , ,

Cecilia Bukatova - 29. 11. 2016

Dlhým úsekom austrálskeho pobrežia dominujú veľkolepé útesy. Píše vo svojom článku A dangerous view David Catchpoole a pokračuje: “Keď som bol mladý chlapec, môj vôbec najobľúbenejší výlet na Victoria Great Ocean Road bol na slávny London Bridge – dvojito klenutý prírodný „most“ okázalo vbiehajúci do mora, pre jeho podobnosť pomenovaný podľa jeho slávneho menovca. Ale viac to už nikto nemôže tak urobiť.

Čítať ďalej »

Značky: , ,

Martina Mesarosova - 10. 10. 2016

Ako dlho trvali dni v stvoriteľskom týždni: 24 hodín, alebo to boli dlhé časové obdobia? Dá sa to s istotou zistiť zo slov, ktoré sú použité v Genezis 1?

Russell Grigg, autor článku How long were the days of Genesis 1?, rozoberá rôzne hebrejské výrazy pre vyjadrenie času a rôzne dlhých časových úsekov.

Čítať ďalej »

Značky: